Politicile

Politicile

MEDIUL, SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII (SSM) și POLITICILE DE SATISFACERE A CLIENTULUI

HEBO YAPI   în fiecare etapă a activității identifică într-un mod sistematic punctele care ar putea afecta Mediul și Siguranța Muncii, pentru a lăsa un mediu curat pentru generațiile viitoare luând în acest sens toate măsurile de prevenție referitoare la protejarea sănătății – bunăstării personalului și al terțelor persoane.  În acest sens a adoptat următoarele aspecte legate de Mediu, Siguranța și Sănătatea Muncii și Politicile de Satisfacere a Clienților.

  •  În scopul de a asigura Protejarea mediului, a sănătății muncii și a consumatorului, a se conforma tuturor legilor în vigoare și celorlalte condiții,
  • Împiedicarea consumului inutil de resurse și poluarea mediului
  • Evitarea accidentelor prin crearea unei infrastructuri de Sănătate și Siguranță a Muncii,
  • Conștientizarea permanentă a personalului și a furnizorilor în ce privește Mediul și Sigurnața Muncii,
  • Minimizarea efectelor și dimensiunea mediului prin îmbunătățirea permanentă a Sistemului de Sănătate, Siguranță și Mediu creat,
  • În vederea prevenirii accidentelor și a deterioarării sănătății asigurarea resurselor și luarea măsurilor necesare,
  • Analizarea în cel mai scurt timp a propunerilor, reclamațiilor și cererilor venite din partea clienților și reinformarea acestora,
  • Desfășurarea de anchete periodice în vederea măsurării și evaluării percepției clienților.

Certificate de Calitate

ISO 9001-2008-EN ISO 9001-2008-RO ISO 14001-2005-RO ISO 14001-2005-EN OHSAS 18001-007-RO OHSAS 18001-007-EN 10002 Certificare a Produselor de Calitate ISO 9001 ISO 14001 2004 Mărfurilor Autohtone de Certificare OHSAS 18001 Serviciu Certificat de Calificare